Szczeliwo Kombilon

Szczeliwo Kombilon

ZASTOSOWANIE:
Do pomp, mieszalników i mikserów. Bardzo szeroki zakres zastosowania we wszystkich gałęziach przemysłu: browarnictwo, przemysł farmaceutyczny, papierniczy, petrochemiczny, chemiczny. Praktycznie, ze względu na wysoką przewodność cieplną wykluczone jest miejscowe przegrzanie szczeliwa przy dużych prędkościach obwodowych w pompach i mieszalnikach.

PARAMETRY:
Tgr  : -100°C  - +280°C)* 
p     : 25 bar
pH  : 0 - 14 
v    : 20 m/s)**

* - dla pomp do wody gorącej bez chłodzenia - 160OC przy za­chowaniu warunku p x v = max 250
** -  2 m/s - praca na sucho

DANE PRODUKTU:
Uniwersalne szczeliwo pompowe z włókna wę­glo­wego oraz teflono­wego, za­impre­gnowane ja­snym spójnym PTFE oraz szczególnie dużą ilością środków smar­nych. Po­siada bardzo dużą sprężystość, co sprawia, że nawet przy długotrwałych dużych naciskach zacho­wuje ela­styczność. Charakteryzuje się małym tar­ciem, stabilnością objętości i nie ulega starzeniu. Odporne chemicznie na: alkalia, rozpuszczalniki, al­kohole, ketony, estry, oleje, kwasy, wodę gorącą, ługi warzelne, solanki i amoniak. Nie stosować do mediów silnie utleniających (oleum, kwas azoto­wy dymiący i fluor gazowy).

TABELA WYMIAROWA:

Przekrój [mm]

 g/m 

 m/kg 

kg/op.

  

Przekrój [mm]

 g/m 

 m/kg 

 kg/op.

  4 x 4

  27

  37,7   1  

  14 x 14

  325

  3,1   3

  5 x 5

  42

  24,1   1  

  15 x 15

  370

  2,7   3

  6 x 6

  60

  16,7

  1

 

  16 x 16

  425

  2,4   3

  8 x 8

  106

  9,4   2  

  18 x 18

  520   1,9   3

  10 x 10

  165   6,0   2  

  20 x 20

  640   1,5   5

  12 x 12

  240

  4,2   3  

  25 x 25

  970

  1,0   10
 
POWRÓT DO LISTY

Siedziba firmy
71-371 Pilchowo, ul. Okocimska 26
NIP: 851-001-75-06, REGON: 810059495

Biuro
ul. Żołnierska 7, 71-210 Szczecin
Tel.: +48 91 423 70 20, +48 91 423 70 21, Fax: +48 91 423 70 19, E-mail: info@grim.pl


Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.