USZCZELNIENIA SZNUROWE

Uszczelnienia sznurowe dławnicowe są produkowane z różnego rodzaju włókien w zależności od parametrów pracy: włókien aramidowych, przędzy ramii, włókien węglowych lub grafitowych, impregnowanych impregnowanych, pokrytych środkami smarnymi. Szczeliwa sznurowe stosowane są do uszczelniania dławic pomp i armatury w przemyśle, szczególnie w branżach przemysłowych, gdzie wymagane jest skuteczne zabezpieczenie przed substancjami chemicznymi czy wysokimi temperaturami. Dla ułatwienia pakowania i wyciągania szczeliwa z dławnic dostarczamy przyrządy do szczeliw. Nasi doradcy służą pomocą w doborze szczeliwa właściwego dla każdej aplikacji.

Instrukcja montażu

ODPOPRNOŚĆ CHEMICZNA I TEMPERATUROWA

PRZYRZĄDY DO USUWANIA I PRZYCINANIA SZCZELIWA

Szczeliwo Ramilon
Pobierz PDF Szczeliwo Ramilon

ZASTOSOWANIE:
Do pomp wirowych, tłokowych, młynów, filtrów i pochew wałów śrubowych. Stosowany jest w browarnictwie, wytwórniach napojów, okrętownictwie, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, papierniczym, cukrowniczym i energetycznym oraz oczyszczalniach i przepompowniach ścieków.

PARAMETRY:
Tgr  : -30°C  - +120°C
p     : 40 bar - 1000 bar )*
pH  : 5 - 11 
v    : 12,5 m/s -  2 m/s )*
*  - przy użyciu pierścieni zamykających

czytaj więcej
Szczeliwo BAGROpak
Pobierz PDF Szczeliwo BAGROpak

ZASTOSOWANIE:
Uniwersalne szczeliwo do pomp we wszystkich gałęziach przemysłu w szczególności: papierniczy, celulozowy, petrochemiczny, energetyczny oraz do mediów zawierających dużą ilość materiału ściernego (np. ścieki). Ze względu na wysoką odporność szczeliwa na ścieranie, celem uniknięcia ewentualnego wycierania wału lub tulei należy powierzchnię utwardzić do 40-60 HRC.

PARAMETRY:
Tgr  : -50°C  - +280°C
p     : 25 bar - 100 bar 
pH  : 1 - 13  
v    : 26 m/s -  2 m/s

czytaj więcej
Szczeliwo AROchem S
Pobierz PDF Szczeliwo AROchem S

ZASTOSOWANIE:
Bardzo szerokie zastosowanie do pomp, mieszalni­ków, mikserów i pomp tłokowych (nurnikowych). Bardzo szeroki zakres zastosowania we wszystkich gałęziach przemysłu: przemysł browarniczy, cukrownie, inne gałęzie przemysłów spożywczych, przemysł farmaceutyczny, papierniczy, energe­tyczny (pompy wody zimnej, gorącej, zasilającej, kondensatu), petrochemie i przemysł chemiczny.

PARAMETRY:
Tgr  : -50°C  - +280°C)* 
p     : 25 bar - 250 bar 
pH  : 1 - 13  
v    : 25 m/s)** -  2 m/s 

)* - dla pomp do wody gorącej bez chłodzenia - 160OC przy za­chowaniu warunku p x v = max 250, w pompach tłokowych o za­mkniętej zabudowie - 250 bar
** -  2 m/s - praca na sucho

czytaj więcej
Szczeliwo Kombilon
Pobierz PDF Szczeliwo Kombilon

ZASTOSOWANIE:
Do pomp, mieszalników i mikserów. Bardzo szeroki zakres zastosowania we wszystkich gałęziach przemysłu: browarnictwo, przemysł farmaceutyczny, papierniczy, petrochemiczny, chemiczny. Praktycznie, ze względu na wysoką przewodność cieplną wykluczone jest miejscowe przegrzanie szczeliwa przy dużych prędkościach obwodowych w pompach i mieszalnikach.

PARAMETRY:
Tgr  : -100°C  - +280°C)* 
p     : 25 bar
pH  : 0 - 14 
v    : 20 m/s)**

* - dla pomp do wody gorącej bez chłodzenia - 160OC przy za­chowaniu warunku p x v = max 250
** -  2 m/s - praca na sucho

czytaj więcej
Szczeliwo SPEZIALpak RS
Pobierz PDF Szczeliwo SPEZIALpak RS

ZASTOSOWANIE:
Do pomp, mieszalników, mikserów i armatury, w szczególności do uszczelniania wałów o dużej średnicy i dużych błędach kształtu oraz biciu. Zaleca się je do uszczelnień dławic, gdzie nie może nastąpić zabrudzenie medium. Zasadniczo zmniejsza wielkość wycieku. Bardzo szeroki zakres zastosowania we wszystkich gałęziach przemysłu: cukrownie, browarnictwo, przemysł spożywczy, papierniczy, energetyczny, petrochemie, przemysł chemiczny.

PARAMETRY:
Tgr  : -100°C  - +250°C
p     : 20 bar
pH  : 0 - 13 
v    : 20 m/s

czytaj więcej
Szczeliwo GC-Spezial
Pobierz PDF Szczeliwo GC-Spezial

ZASTOSOWANIE:
Szczeliwo uniwersalne ze splotu ekspandowa­nych włókien grafitowych i włókien węglowych do uszczelniania zaworów i pomp. Wzmocnione naroża  wykonane z włókien węglowych zapewniają  doskonałą ochronę przed wyciskaniem także przy większych szczelinach.

PARAMETRY:
Tgr  : -200°C  - +450°C)*
p     : 25 bar - 400 bar
pH  : 0 - 14 
v    : 25 m/s 

)* +550 °C dla pary

czytaj więcej
Szczeliwo GRAFIpak HT
Pobierz PDF Szczeliwo GRAFIpak HT

ZASTOSOWANIE:
Szczeliwo do wysokich temperatur i ciśnień. Stoso­wane do uszczelniania zaworów i pomp. Liczne do­świadczenia praktyczne potwierdzają doskonałą ja­kość tego zwartego i jednocześnie elastycznego szczeliwa.

PARAMETRY:
Tgr  : -100°C  - +550°C
p     : 25 bar - 80 bar - 250 bar)*
pH  : 0 - 14 
v    : 25 m/s 2m/s

)* - wykonanie specjalne o podwyższonej gęstości wzmocnione inconelem GRAFIpak HT A

czytaj więcej
Szczeliwo UNIpak
Pobierz PDF Szczeliwo UNIpak

ZASTOSOWANIE:
Do pomp, mieszalników, mikserów i armatury. Bardzo szeroki zakres zastosowania we wszystkich gałęziach przemysłu: browarnictwo, przemysł spożywczy, farmaceutyczny, papierniczy, energetyczny (pompy wody zimnej, gorącej, kondensatu, zasilającej), petrochemie, cukrownie, przemysł chemiczny (ługi, rozpuszczalniki, kwasy, oleje).

PARAMETRY:
Tgr  : -100°C  - +280°C)*
p     : 25 bar - 250 bar)*
pH  : 0 - 14 
v    : 20 m/s 

)*  - przy użyciu pierścieni zamykających

czytaj więcej
Szczeliwo CARBOpak
Pobierz PDF Szczeliwo CARBOpak

ZASTOSOWANIE:
Szczeliwo do wysokich temperatur i ciśnień. Stoso­wane do uszczelniania zaworów i pomp. Liczne do­świadczenia praktyczne potwierdzają doskonałą ja­kość tego zwartego i jednocześnie elastycznego szczeliwa.

PARAMETRY:
Tgr  : -100°C  - +400°C)*
p     : 25 bar - 50 bar - 100 bar)**
pH  : 0 - 14 
v    : 20 m/s - 1 m/s

* +550 °C dla pary wodnej
** - wykonanie specjalne o podwyższonej gęstości wzmocnione inconelem CARBOpak A

czytaj więcej
Szczeliwo GRAFIpak E
Pobierz PDF Szczeliwo GRAFIpak E

ZASTOSOWANIE:
Szczeliwo do wysokich temperatur i ciśnień. Stoso­wane do uszczelniania zaworów i pomp.

PARAMETRY:
Tgr  : -200°C  - +450°C)*
p     : 250 bar)**
pH  : 0 - 14 
v    : 25 m/s

* +550 °C dla pary wodne
**- dotyczy szczeliwa GRAFIpak EA - wykonanie specjalne dla armatury w zastosowaniu z pierścieniami zamykającymi 

czytaj więcej

1 2

Siedziba firmy
71-371 Pilchowo, ul. Okocimska 26
NIP: 851-001-75-06, REGON: 810059495

Biuro
ul. Żołnierska 7, 71-210 Szczecin
Tel.: +48 91 423 70 20, +48 91 423 70 21, Fax: +48 91 423 70 19, E-mail: info@grim.pl


Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.