SYSTEMY RUROCIĄGÓW GUMOWYCH

Rury gumowe do transportu materiałów abrazyjnych i powodujących korozje, takich jak: kwarc, granulaty, tłuczka szklana, sole, kwasy, granulowany żużel, odpady po wzbogacaniu rud, węgiel, ścieki, kwas solny, gips, kwas siarkowy, żwir, wodorotlenek sodu, szlam i tym podobne materiały.

W elektrowniach, hutach, kopalniach, w przemyśle chemicznym, w inżynierii środowiska, przy naziemnych i podziemnych pracach budowlanych, przy pozyskiwaniu surowców mineralnych i w wielu innych miejscach.

Rury gumowe Typ 1
Rury gumowe Typ 1

Rury z tej serii nadają się zarówno do swobodnego ułożenia na nierównym terenie jak i do budowy instalacji przemysłowych rurociągów pływających na pontonach lub unoszonych na pływakach.

Rury te są zoptymalizowane do przesyłania abrazyjnych zawiesin. Były testowane w wyrobiskach piasku i żwiru, przy odprowadzaniu zawiesin z instalacji odsiarczania spalin, usuwania szlamów i wody z mieszanką spiekalniczą, słonych osadów, cieków przemysłowych granulatów i innych bardzo abrazyjnych materiałów.

czytaj więcej
Rury gumowe Typ 2
Rury gumowe Typ 2

Są solidnymi gumowymi konstrukcjami przeznaczonymi do transportu agresywnych i powodujących korozję materiałów. W standardowym wykonaniu mają 8mm warstwę odporną na zużycie, specjalnie dobraną do tego typu zastosowań. Rury typu 2 szczególnie sprawdzą się w transporcie kwasów i są wręcz niezastąpione w zakładach chemicznych, oczyszczalniach ścieków i wielu innych miejscach.

czytaj więcej
Rury gumowe Typ 3
Rury gumowe Typ 3

Rury typu 3 zaprojektowano z wysoko elastyczną odporną na ścieranie 12mm warstwą wewnętrzną. Znajdują one zastosowanie przy budowie rurociągów przemysłowych o niedużych średnicach i przenoszących materiały abrazyjne.

czytaj więcej
Łuki gumowe GUR-BG
Łuki gumowe GUR-BG

Łuki gumowe zaprojektowano tak samo jak rury typów 1, 2, 3, różnica wynika z braku wewnętrznych usztywnień. Dzięki temu mają niewielką elastyczność i zdolność do formowania, co jest bardzo przydatne przy montażu rurociągów. cechy te pozwalają skompensować małe różnice w długości połączonych prostych odcinków rur gumowych.

Specjalny sposób produkcji łuków GUR pozwala na jednoczesne ukształtowanie kąta i promienia krzywizny. W przypadku transportu szczególnie abrazyjnych zawiesin oferujemy specjalne wykonanie łuków z niezwykle odpornymi, wzmocnionymi powierzchniami wewnętrznymi.

Łuki w standardowym wykonaniu nie są odporne na próżnię. Do instalacji podciśnieniowych oferujemy łuki ze stalowymi wzmocnieniami.

czytaj więcej
Trójniki do systemu rur GUR T
Trójniki do systemu rur GUR T

Przy przebudowie istniejących instalacji rurociągów, wszystkie trójniki i przyłącza, które zostały pierwotnie wykonanie z innych materiałów, można odtworzyć w technologii GUR. Należy jednak wziąć po uwagę fakt, iż trójniki wykonane w systemie GUR będą miały większą całkowitą długość i szerokość. W elementach rurociągów GUR warstwa ścieralna na przejściach odcinków prostych na krzywoliniowe jest pogrubiona. Konstrukcja trójników z tzw. rezerwą na zużycie zaprojektowaną w tych krytycznych miejscach gwarantuje dłuższy okres eksploatacji.

W żwirowniach gumowe trójniki są często używane jako włazy inspekcyjne i do czyszczenia rurociągów. Szczelne pokrywy gumowe dostarczane są razem z trójnikami.

czytaj więcej
Kompensatory dla rur gumowych GUR-K oraz GUR-KR
Kompensatory dla rur gumowych GUR-K oraz GUR-KR

Kompensatory umożliwiają zniwelowanie poziomych, bocznych i promieniowych ruchów pomiędzy częściami rurociągu, oraz tłumią drgania. Kompensatory GUR-K i GUR-KR, szczególnie te o dużych średnicach wewnętrznych wykonane w technologii \" bez turbulencji\" konstrukcyjnie pozbawione rozciąganych pierścieni są znacznie bardziej efektywne niż rozszerzające się miechy. Kompensatory GUR-K są kompensatorami o stałej nominalnej średnicy na całej długości.

Kompensatory redukcyjne GUR-KR dzięki tekstylnym wzmocnieniom i masywnej konstrukcji  odznaczają się wyjątkowo długim okresem użytkowania. Specjalnie zaprojektowane tekstylne wzmocnienia zapewniają wytrzymałość wynikającą z efektu kompensacji i zapobiegają występowaniu bocznego momentu zginającego w asymetrycznej części tego elementu. Podstawowy model kompensatora redukcyjnego GUR-KR ,a nachylenie 1:3 zarówno w wykonaniu symetrycznym jak i niesymetrycznym. W rezultacie otrzymujemy kąt 9,5 stopnia od osi po obu stronach lub 18,9 stopnia po jednej stronie. Redukcje produkowane są w zakresie od 25 do 1400 mm

czytaj więcej
Połączenie kolnierzowe typu FL
Połączenie kolnierzowe typu FL

Jedną z charakterystycznych cech jest stalowy pierścień osadzony w warstwie przenoszącej obciążenia wywołane ciśnienie w rurze. W wyniku działania tych poosiowych sił pierścień dociskany jest do kołnierza. W trakcie procesu produkcyjnego pierścień łączony jest z tekstylnym wzmocnieniem rury i całkowicie zatopiony w gumie pełniącej rolę uszczelnienia czołowego. Kołnierz oprócz otworów na śruby ma również podcięcie na ten pierścień. Po skręceniu rur pierścień w całości chowa się w to podcięcie i luz między nim a kołnierzem zostaje całkowicie zlikwidowany. Jest to uniwersalne rozwiązanie łatwe w montażu dzięki możliwości swobodnego obracania kołnierza oraz niewielkiej masie.

czytaj więcej
Połączenie kołnierzowe typu FR
Połączenie kołnierzowe typu FR

Siły działają równolegle do osi wzdłużnej rury i są bezpośredni przenoszone na kołnierz. Tekstylne warstwy wzmacniające zostały ułożone pomiędzy kołnierzami, a krążkami metalu służącymi do ich zamocowania. Zwiększenie ilości krążków powoduje wzrost wytrzymałości rury na ciśnieni, ale jednocześnie zwiększa szerokość kołnierza. Kołnierz jest nieruchomy i niepodatny na nachylenie. Połączenia kołnierzowe FR stosowane są przy rurach układanych na nierównych terenach i w trudno dostępnych miejscach.

czytaj więcej
Połączenie kołnierzowe typu SL
Połączenie kołnierzowe typu SL

Ma stalową tuleję z pierścieniem zabezpieczającym zamontowaną na końcu rury i umocnioną na rdzeniu. Guma rdzenia jest uformowana na tym pierścieniu i ma kształt uszczelki z osadzonymi na niej o-ringami. Tekstylna warstwa wzmacniająca jest połączona z tuleją na zewnątrz jej powierzchni. Cała struktura tego połączenia została osłonięta gumą chroniącą przed wpływami czynników atmosferycznych. Połączenie to umożliwia łączenie rur w których panuje duże ciśnienie. Połączenia SL bardzo dobrze tłumią duże siły rozciągające połączenie z bocznymi. powstającymi np. w trakcie zginania rury. Metalowa powierzchnia tulei daje możliwość podłączenia uziemienia maszyn.

czytaj więcej
Połączenie kołnierzowe typu SF
Połączenie kołnierzowe typu SF

Budowa połączenia kołnierzowego SF jest podobna do połączenia typu SL, z tą jednak różnicą , że kołnierze i tuleja stanowią jedną część. Guma rdzenia jest uformowana na kołnierzu w kształcie uszczelki z osadzonymi w niej o-ringami. Połączenia kołnierzowe SF mają w zasadzie takie same zalety jak SL. Stosuje się je wszędzie tam, gdzie nie ma problemów z montażem rurociągu i obrotowy pierścień mocujący nie jest potrzebny. Oba te typy połączeń kołnierzowych wykonane w zakresie średnic 150 do 400 mm spełniają normę DIN.

czytaj więcej

1 2

Siedziba firmy
71-371 Pilchowo, ul. Okocimska 26
NIP: 851-001-75-06, REGON: 810059495

Biuro
ul. Żołnierska 7, 71-210 Szczecin
Tel.: +48 91 423 70 20, +48 91 423 70 21, Fax: +48 91 423 70 19, E-mail: info@grim.pl


Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.