PIERŚCIENIE ROZPRĘŻNO-ZACISKOWE RINGFEDER PREMIUM

Pierścienie rozprężno-zaciskowe Ringfeder RfN 7012
Pobierz PDF Pierścienie rozprężno-zaciskowe Ringfeder RfN 7012

Pierścienie rozprężno - zaciskowe Ringfeder Premium RfN 7012 o małej długości zabudowy do przenoszenia dużych momentów obrotowych i sił wzdłużnych w połączeniach wał-piasta. Istnieje możliwość kilku pierścieni jeden za drugim, a przenoszone momenty i siły wzdłużne sumują się. Mogą być stoso­wane nawet przy dużych luzach pasowania bez zmniejszenia przenoszonych obciążeń nominalnych. Pierścienie nie są samocentrujące i wymagają do centrowania powierzchni centrujących na piaście.

ZASTOSOWANIE:
Pierścienie uniwersalne mające szerokie zastosowanie w budowie maszyn.
Zakres średnic wału:
19 - 1 000 mm
Przenoszony moment obrotowy:
do 2 000 000 Nm dla pojedynczego pierścienia RfN 7012. Możliwość montowania szeregowo do 4 szt. pierścieni celem zwielokrotnienia przenoszonych obciążeń.

czytaj więcej
Pierścienie rozprężno-zaciskowe Ringfeder RfN 7012.2
Pobierz PDF Pierścienie rozprężno-zaciskowe Ringfeder RfN 7012.2

Pierścienie rozprężno - zaciskowe Ringfeder Premium RfN 7012.2 - specjalna konstrukcja dla zastosowań, gdzie występują momenty gnące np. do mocowania bębnów napędowych w przenośnikach taśmowych, o małej długości zabudowy. Zastosowanie materiałów o wyższej wytrzymałości zapobiega pękaniu śrub. Istnieje możliwość kilku pierścieni jeden za drugim, a przenoszone momenty i siły wzdłużne sumują się. Mogą być stoso­wane nawet przy dużych luzach pasowania bez zmniejszenia przenoszonych obciążeń nominalnych. Pierścienie nie są samocentrujące i wymagają do centrowania powierzchni centrujących na piaście. 

ZASTOSOWANIE:
Pierścienie uniwersalne mające szerokie zastosowanie w budowie maszyn.
Zakres średnic wału:
19 - 1 000 mm
Przenoszony moment obrotowy:
do 2 000 000 Nm dla pojedynczego pierścienia RfN 7012. Możliwość montowania szeregowo do 4 szt. pierścieni celem zwielokrotnienia przenoszonych obciążeń.

czytaj więcej
Pierścienie rozprężno-zaciskowe Ringfeder RfN 7013.0
Pobierz PDF Pierścienie rozprężno-zaciskowe Ringfeder RfN 7013.0

Pierścienie rozprężno - zaciskowe Ringfeder Premium RfN 7013.0, samocentrujące, stosowane przy podwyższonych wymaganiach dokładności ruchu obrotowego i podwyższonych obciążeniach. Wzmocnione kołnierze zapobiegają przeginaniu i przesuwie pierścienia wewnętrznego podczas montażu, co zapewnia bezproblemowy demontaż. Konstrukcja ? elementy z jedną powierzchnią stożkową, stożki samohamowne. Pierścień RfN 7013.0 umożliwia ustawienie go w różnym położeniu wzdłuż osi piasty.

ZASTOSOWANIE:
Stosowany głównie tam, gdzie wymagane jest bardzo dokładne centrowanie łączonych elementów. Stosowany w piastach z otworem przelotowym bez uskoku.
Zakres średnic wału:
20 - 150 mm
Przenoszony moment obrotowy:
do 28 500 Nm.
Można mocować kilka pierścieni jeden za drugim, co zwielokrotnia wartość przenoszonych obciążeń.

czytaj więcej
Pierścienie rozprężno-zaciskowe Ringfeder RfN 7013.1
Pobierz PDF Pierścienie rozprężno-zaciskowe Ringfeder RfN 7013.1

Pierścienie rozprężno - zaciskowe Ringfeder Premium RfN 7013.1, samocentrujące, stosowane przy podwyższonych wymaganiach dokładności ruchu obrotowego i podwyższonych obciążeniach. Wersja RfN 7013.1 jest wykonana z kołnierzem oporowym ustalającym położenie pierścienia względem piasty. Wzmocnione kołnierze zapobiegają przeginaniu i przesuwie pierścienia wewnętrznego podczas montażu, co zapewnia bezproblemowy demontaż. Konstrukcja - elementy z jedną powierzchnią stożkową, stożki samohamowne.

ZASTOSOWANIE:
Stosowany głównie tam, gdzie wymagane jest bardzo dokładne centrowanie łączonych elementów. Stosowany w piastach z otworem przelotowym bez uskoku.
Zakres średnic wału:
20 - 150 mm
Przenoszony moment obrotowy:
do 28 500 Nm.
Można mocować kilka pierścieni jeden za drugim, co zwielokrotnia wartość przenoszonych obciążeń.

czytaj więcej
Pierścienie rozprężno-zaciskowe Ringfeder RfN 7014
Pobierz PDF Pierścienie rozprężno-zaciskowe Ringfeder RfN 7014

Pierścienie rozprężno - zaciskowe Ringfeder Premium RfN 7014 do szczególnie dużych obciążeń momentem obrotowym lub siłami wzdłużnymi przy jednocześnie wysokich wymaganiach dokładności ruchu obrotowego. Mały kąt stożków i duża szerokość pierścienia zapewniają centrowanie w granicach tolerancji wykonania

Zakres średnic wału:
70 - 300 mm
Przenoszony moment obrotowy:
do 245 000 Nm
Można mocować max 2 pierścienie jeden za drugim, co podwaja wartość przenoszonych obciążeń.

czytaj więcej
Pierścienie rozprężno-zaciskowe Ringfeder RfN 7015.0
Pobierz PDF Pierścienie rozprężno-zaciskowe Ringfeder RfN 7015.0

Pierścienie rozprężno - zaciskowe Ringfeder Premium RfN 7015.0 - wykonanie 5-częściowe, stosowane do bardzo dużych wartości przenoszonych momentów i sił wzdłużnych oraz momentów gnących przy jednocześnie bardzo dokładnym centrowaniu. Stosowane szczególnie do mocowania bębnów w przenośnikach taśmowych gdzie występują duże momenty zginające.

Typ RfN 7015.0
Zakres średnic wału: 100 - 600 mm
Przenoszony moment obrotowy:
do 1 380 000 Nm

Typ RfN 7015.1
Zakres średnic wału: 100 - 640 mm
Przenoszony moment obrotowy:
do 745 000 Nm
Można mocować max 2 pierścienie jeden za drugim, co podwaja wartość przenoszonych obciążeń.

czytaj więcej
Pierścienie rozprężno-zaciskowe Ringfeder RfN 7015.1
Pobierz PDF Pierścienie rozprężno-zaciskowe Ringfeder RfN 7015.1

Pierścienie rozprężno - zaciskowe Ringfeder Premium RfN 7015.1 - ze zredukowanymi naciskami powierzchniowymi - wykonanie 5-częściowe, stosowane do bardzo dużych wartości przenoszonych momentów i sił wzdłużnych oraz momentów gnących przy jednocześnie bardzo dokładnym centrowaniu. Stosowane szczególnie do mocowania bębnów w przenośnikach taśmowych gdzie występują duże momenty zginające.

Typ RfN 7015.0
Zakres średnic wału: 100 - 600 mm
Przenoszony moment obrotowy:
do 1 380 000 Nm

Typ RfN 7015.1
Zakres średnic wału: 100 - 640 mm
Przenoszony moment obrotowy:
do 745 000 Nm
Można mocować max 2 pierścienie jeden za drugim, co podwaja wartość przenoszonych obciążeń.

czytaj więcej
Pierścienie rozprężno-zaciskowe Ringfeder RfN 7515
Pobierz PDF Pierścienie rozprężno-zaciskowe Ringfeder RfN 7515

Pierścienie rozprężno - zaciskowe Ringfeder Premium RfN 7515 służą do przenoszenia momentów obrotowych i sił wzdłużnych i zostały zoptymalizowane pod kątem przenoszenia momentów gnących, dla zastosowań, w których wymagany jest dokładny ruch obrotowy bez bicia. Dzięki długim i płaskim stożkom pierścienie typ RfN 7515 mogą przenosić wymagane obciążenia.

Momenty zginające i obciążenia promieniowe: Przy równoczesnym występowaniu różnych rodzajów obciążeń prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

Znakomite właściwości samocentrujące: dzięki stosunkowo dużej długości zabudowy.

Przykłady zastosowania: bębny, napędy pras.

czytaj więcej
Pierścienie rozprężno-zaciskowe Ringfeder RfN 8006
Pobierz PDF Pierścienie rozprężno-zaciskowe Ringfeder RfN 8006

Elementy rozprężno - zaciskowe Ringfeder Premium RfN 8006 są zbudowane z wewnętrznego i zewnętrznego pierścieni z powierzchniami stożkowymi. Stosowane szczególnie przy małych średnicach i niedużych obciążeniach. Możliwość wykonania pierścieni przeciętych. Pierścienie nie są samocentrujące i wymagają do centrowania powierzchni centrujących na piaście.

Zakres średnic wału:
6 - 440 mm (na zapytanie do 1 000 mm)

Przenoszony moment obrotowy:
2,5 - 215 000 Nm
Celem zwiększenia obciążenia stosuje się do 4 kpl. pierścieni zamontowanych szeregowo.

czytaj więcej
Pierścienie rozprężno-zaciskowe Ringfeder RfN 7070
Pobierz PDF Pierścienie rozprężno-zaciskowe Ringfeder RfN 7070

Pierścienie rozprężno - zaciskowe Ringfeder Premium RfN 7070 do precyzyjnego osiowego i promieniowego pozycjonowania łączonych części. Łatwość montażu i demontażu - bez efektu zakleszczania się na wale, idealny do połączeń bezluzowych. Bardzo precyzyjne współosiowanie. Niewielka waga oraz mały moment bezwładności.

czytaj więcej

1 2

Siedziba firmy
71-371 Pilchowo, ul. Okocimska 26
NIP: 851-001-75-06, REGON: 810059495

Biuro
ul. Żołnierska 7, 71-210 Szczecin
Tel.: +48 91 423 70 20, +48 91 423 70 21, Fax: +48 91 423 70 19, E-mail: info@grim.pl


Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.