Sprężyny pierścieniowe cierne RINGFEDER

08.11.2023

Sprężyny pierścieniowe cierne RINGFEDER jako zderzaki dźwigu załadowczego

Przykładem zastosowania sprężyn pierścieniowych firmy Ringfeder jako zderzaki bezpieczeństwa w portowym dźwigu załadowczym jest port w północnej Brazylii, gdzie w miejsce dotychczasowych zderzaków hydraulicznych, zastosowano właśnie rozwiązanie naszego partnera.

Właściciel portu ze względu na częste problemy techniczne zderzaków hydraulicznych, związanych między innymi z wyciekami oleju, postanowił poszukać innego rozwiązania. Jedną z propozycji, było rozwiązanie zaproponowane przez firmę Ringfeder - zderzaki zbudowane w oparciu o sprężyny pierścieniowe cierne.

Założeniami projektu, było zaprojektowanie układu, składającego się z dwóch zderzaków, będącego w stanie zaabsorbować 300 000 J, przy zachowaniu dotychczasowych przyłączy. Nowe rozwiązanie miało również zminimalizować koszty obsługi oraz wpływ na środowisko.

Każdy z dwóch zderzaków jest równoległym układem sprężyn pierścieniowych Ringfeder typ 24201, 19600 i 1400.  Aby zapewnić dodatkową ochronę w nieprzewidzianych przypadkach, każdy ze zderzaków został obliczony tak, aby przy wstępnym naprężeniu 227 kN, maksymalnym obciążeniu dopuszczalnym sprężyny 2850 kN  i całkowitym ugięciu sprężyny 178 mm mógł pochłonąć energię 189 000 J.

Przy nominalnym obciążeniu wynoszącym 150 000 J, ugięcie zderzaka wynosi 159mm w rezultacie czego zostaje pochłonięte 90% energii.

Zastosowanie równoległego ułożenia trzech typów sprężyn pierścieniowych ciernych, pozwoliło zaprojektować zderzaki o wymiarach nie wymagających ingerencji w istniejący układ, jak również sprostało wymaganiom związanym z obniżeniem kosztów obsługi oraz minimalizacją wpływu na środowisko.

Siedziba firmy
71-371 Pilchowo, ul. Okocimska 26
NIP: 851-001-75-06, REGON: 810059495

Biuro
ul. Żołnierska 7, 71-210 Szczecin
Tel.: +48 91 423 70 20, +48 91 423 70 21, Fax: +48 91 423 70 19, E-mail: info@grim.pl


Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.